CAVITE:在Maragondon周末的一次突袭中,一名省级监狱警卫因藏有sha arrested而被捕

监狱守卫被确定为梅尔乔洛里亚

警察部队

省情报处主任罗马诺·卡迪诺领导了购买 - 破产行动,结果没收了8克涮涮锅和其他吸毒用具

team
team
team
team
team
team